Trenger din bedrift lovpålagt BHT?

Trenger din bedrift å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste? BHT SørVest Norge SA kan hjelpe deg med nettopp dette

Kontakt oss på: Post@bhtsorvest.no for mer informasjon og et tilbud

Vi bistår bedriftene med forebyggende helsearbeid – for å fremme trivsel, samt forhindre yrkesskader og sykdom. Vi har kontorer både i Flekkefjord og Mandal. 

Fra 1. januar 2023 skjer det endringer i forskrifter til Arbeidsmiljøloven blant annet om hva en bedriftshelsetjeneste skal prioritere i sitt tjenestetilbud og hva som skal opplyses til kunden ved fakturering av utførte tjenester. Det skal f.eks. framgå av faktura hva som er lovpålagte tjenester og hva som er tilleggstjenester.

Som medlem hos oss er det en rekke tjenester som inngår i medlemskontingenten. For nærmere informasjon om hvilke tjenester som er aktuelle for din virksomhet ta kontakt med oss.