Høstens "HMS-Kurs for ledere" og "Grunnkurs i HMS"

Grunnkurs i HMS gjennomføres i slutten av oktober. Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kunnskap om temaene som blir gjennomgått. 


HMS-kurs for ledere gjennomføres i slutten av november. Det er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. 


For påmelding og mer info til hvert enkelt kurs se våre kurssider