Vårt kurstilbud

Grunnkurs i HMS

LES MER

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Grunnopplæring i arbeidsmiljø ivaretar og tilfredsstiller kravene til opplæring i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kunnskap om temaene som blir gjennomgått.

Som leder/nest-leder, verneombud eller medlem i arbeidsmiljøutvalg, får du på kurset innføring i hva systematisk og dokumentert helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for din virksomhet og for den enkelte.

Du lærer hvordan leder, verneombud og øvrige ansatte sammen kan arbeide for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, med konstruktive metoder. På kurset får du anledning til å lære av andre, samt dele gode erfaringer. Vi legger stor vekt på kvalitet i undervisningen, og ønsker derfor innspill og spørsmål fra kursdeltakerne. Kursbevis ved gjennomførte kursdager inkl. E-læringskurs og oppgave i egen virksomhet.Etter endt kurs skal deltaker ha kunnskap om:

  • Hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
  • Det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
  • Å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
  • Å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
  • Å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
  • Innføring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter

Målgruppe:

Verneombud og AMU medlemmer. Anbefales også for ledere og mellomledere og andre med personalansvar.

Omfang

3 fysiske dagssamlinger + Oppgave knyttet til egen bedrift + E-Læringskurs, totalt ca. 40 timer

HMS-kurs for Ledere (Lovpålagt)

LES MER

HMS kurs for ledere er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5. Daglig leder/arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftshelsetjenesten Mandal vil med dette tilbudet imøtekomme arbeidsgivers behov for opplæring i tråd med Arbeidstilsynets veiledning, best. nr. 588. Kurset imøtekommer kravene som er satt til slik opplæring og personlig kursbevis vil bli utstedt.


Tema som blir gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Oppfølging av sykefravær
• Forebygging av belastningslidelser

Målgruppe

Daglig leder og andre ledere med personalansvar. Kurset passer også utmerket for de som tidligere har tatt “40 timers” kurset men ønsker en oppfriskning.

Inkludert

Lunsj og kursbevis.

Pris medlem

2700,-

Pris ikke-medlem

3300,-

Grunnleggende kurs i hjerte- og lungeredning (GHLR)

LES MER

Kurs arrangert i våre lokaler, inkludert en plakat til arbeidsplassen og deltakerbevis til alle deltakere.
For kurs i andre lokaler enn våre ta kontakt for pris. For å holde kurs i andre lokaler stilles det krav om tilgang til prosjektor, egnet plass for undervisning og nok plass til øving.


Kursene holdes normalt innenfor våre åpningstider (08:00 - 15:30), men kan på forespørsel holdes på andre tidspunkt mot et tillegg i prisen, ta kontakt for mer informasjon og pris.


Beregnet for:

Alle

Gjennomføring:

Dette kurset består av to deler, en teori del og en praktisk del. Teoridelen er en klasseromsundervisning og den praktiske delen består av øving.

Varighet:

Teori del: ca. 30 min. Praktisk del: ca. 90 min. Totalt ca. 2 timer

Pris medlem

Inntil 12 pers. 3800,-. Inntil 18 pers. (+ 30 min.) 4400,-

Pris ikke-medlem

Inntil 12 pers. 5500,-. Inntil 18 pers. (+ 30 min.) 6200,-

Kurs i Hjerte-lungeredning med hjertestarter (DHLR)

LES MER

Dette kurset består av to deler en teori del og en praktisk del. Teoridelen er en e-lærings del som gjøres før kurset og den praktiske delen består av øving.

Her avtales det på forhånd et aktuelt senario som vil bli gjennomgått og øvd på. Det benyttes inntil 6 digitale øvings dukker med øvings hjertestartere.  

Kurset skal gi en økt trygghet og kunnskap i situasjoner hvor bruk av hjertestarter er aktuelt. 

Dersom din bedrift/forening har hjertestarter er det fint om den medbringes slik at deltakerne får kjennskap til den.

Kurs arrangeres i våre lokaler, kursbevis blir sendt til alle deltakere.
For kurs i andre lokaler enn våre ta kontakt for pris. For å holde kurs i andre lokaler stilles det krav om tilgang til prosjektor, egnet plass for undervisning og nok plass til øving.


Kursene holdes normalt innenfor våre åpningstider (08:00 - 15:30), men kan på forespørsel holdes på andre tidspunkt mot et tillegg i prisen, ta kontakt for mer informasjon og pris.

Beregnet for:

Bedrifter som har hjertestarter / Personer som har ansvar for hjertestarter i bedrift

Varighet:

e- kurs tar ca. 30 min (gjøres på forhånd) Praktisk del: ca. 3 timer

Pris medlem

Inntil 12 pers. 7350,-

Pris ikke-medlem

Inntil 12 pers. 9550 ,-