HMS kurs for ledere er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5. Daglig leder/arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftshelsetjenesten Mandal vil med dette tilbudet imøtekomme arbeidsgivers behov for opplæring i tråd med Arbeidstilsynets veiledning, best. nr. 588. Kurset imøtekommer kravene som er satt til slik opplæring og personlig kursbevis vil bli utstedt.

Tema som blir gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Oppfølging av sykefravær
• Forebygging av belastningslidelser

Målgruppe

Daglig leder og andre ledere med personalansvar. Kurset passer også utmerket for de som tidligere har tatt “40 timers” kurset men ønsker en oppfriskning.

Omfang

Dagskurs (kl. 8:30 - 15:00)

Inkludert

Kursbevis, kursmateriell og lunsj

Kurssted - Mandal

Gismerøyveien 89, 3. etg. "Havutsikt"

Kurssted - Flekkefjord

Våre lokaler i Anders Beersgt. 8 (2. etg.)

Påmeldingsfrist

1 uke før kursdagen