Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

(Hentet fra Arbeidstilsynets nettside, les mer)

BHT SørVest tilbyr:

 • Åpne- og bedriftsinterne kurs. 
 • Kursene tilfredsstiller kravene gitt til opplæring iht. Arbeidstilsynet og kravene gitt iht. REACH-forordning nr. 2020/1149 (les mer

Grunnleggende kurs: generell- og mellomnivå:

 • Tilfredsstiller REACH-forordning nr. 2020/1149 - vedlegg - pkt. 5 a og b
 • Kurset gjelder alle industrielle og yrkesmessige bruksområder som har krav om opplæring
 • Kurset er dekkende for følgende bruksområder/typen produkter: 
  • Bruk som medfører lav grad av eksponering, f.eks. bruk av lim-, fuge- og tettemasse. 
  • Spraying i en ventilert kabin (mellomnivå) 
  • Påføring med kost/rulle (mellomnivå)
  • Bruk av byggskum (mellomnivå)
  • Rengjøring og håndtering av avfall (mellomnivå)

Videregående kurs (gjennomføres etter grunnleggende kurs):

 • Tilfredsstiller REACH-forordning nr. 2020/1149 - vedlegg - pkt. 5 c
 • Kurset er dekkende for følgende bruksområder/typen produkter: 
  • Spraying ved begrenset ventilasjon/utenfor sprøytekabin
  • Vedlikeholdsarbeid på maskiner og utstyr som kan medføre eksponering for isocyanater.

Innholdet i videregående kurs er tilpasset de arbeidsoperasjonene som er aktuelle blant våre medlemsbedrifter. Flere arbeidsoperasjoner/annen bruk av isocyanatholdige produkter enn gitt over kan tas inn i kurset ved behov.

Kurskriterier:

 • Begrenset antall deltakere pr. kurs.
 • Kursdeltaker må bestå kunnskapstester i løpet av kurset for å få kursbevis.
 • Kurset må gjentas etter 5 år iht. regelverket.

I tillegg til gjennomført kurs og kursbevis fra oss, skal arbeidsgiver gjøre en vurdering av den enkelte arbeidstaker basert på virksomhetens risikovurdering og arbeidsinstruks for arbeid med diisocyanater. Skjemaet som skal fylles ut finner du her

BHT SørVest kan bidra ved utarbeidelse av risikovurdering og arbeidsinstruks, ta kontakt for avtale.Målgruppe

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Omfang

Grunnleggende kurs: Varighet ca. 2 t Videregående kurs: Varighet ca. 1 t Kursene omfatter: Faglig informasjon - Mulighet for innspill og spørsmål fra kursdeltakerne - Tester for dokumentasjon på godkjente resultater - Kursbevis

Påmeldingsfrist - åpne kurs

1 uke før kursdato