Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Grunnopplæring i arbeidsmiljø ivaretar og tilfredsstiller kravene til opplæring i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kunnskap om temaene som blir gjennomgått.

Som leder/nest-leder, verneombud eller medlem i arbeidsmiljøutvalg, får du på kurset innføring i hva systematisk og dokumentert helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for din virksomhet og for den enkelte.

Du lærer hvordan leder, verneombud og øvrige ansatte sammen kan arbeide for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, med konstruktive metoder. På kurset får du anledning til å lære av andre, samt dele gode erfaringer. Vi legger stor vekt på kvalitet i undervisningen, og ønsker derfor innspill og spørsmål fra kursdeltakerne. Kursbevis ved gjennomførte kursdager inkl. E-læringskurs og oppgave i egen virksomhet.

Etter endt kurs skal deltaker ha kunnskap om:

  • Hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
  • Det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
  • Å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
  • Å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
  • Å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
  • Innføring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter

Målgruppe:

Verneombud og AMU medlemmer. Anbefales også for ledere og mellomledere og andre med personalansvar.

Omfang

3 fysiske dagssamlinger kl. 9-15 + Oppgave knyttet til egen bedrift (2 dager) + E-Læringskurs (1 dag), totalt ca. 40 timer

Inkludert

Kursbevis, kursmateriell og lunsj

Kurssted - Mandal

Gismerøyveien 89, 3. etg. "Havutsikt"

Kurssted - Flekkefjord

Våre lokaler i Anders Beersgt. 8 (2. etg.)

Påmeldingsfrist

2 uker før første kursdag