Influensavaksine (Fortsatt tilgjengelig)

Influensavaksine 2023/2024 

Vi har fortsatt influensavaksine for de som ønsker dette

Fakta om influensa og influensavaksine

 • Influensasykdom varer ca. syv til ti dager
 • Influensa gir feber, luftveisplager og smerter i hele kroppen.
 • Ca. 5-10% av befolkningen blir syke i løpet av vintersesongen
 • I år med større epidemier kan 10-30% av den norske befolkning bli smittet
 • Viruset overføres ved dråpe- eller kontaktsmitte
 • Viruset endrer seg fra år til år, vaksine må tas årlig for å beholde beskyttelse
 • Vaksinen inneholder kun deler av influensavirus og ikke levende virus
 • Vaksinen er godt utprøvd og gir sjeldent alvorlige bivirkninger
 • Vanlige bivirkninger kan være: lett sykdomsfølelse, lokalreaksjon med rødhet, ømhet og hevelse på stikksted
 • Vaksinen bør tas i perioden oktober til november. Du må være feberfri. Maksimal beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.
 • Vaksinen kan inneholde spor av eggprotein som følge av dyrkningsmetode. Ved tilfeller av eggallergi, vurder vaksinering med fastlege.                                                                                                                                                                                             Kilde:Folkehelseinstituttet

Pris

Ansatt i medlemsbedrift: 250,-
Ikke medlem: 350,- (ta kontakt med vaksineansvarlig i din avdeling)


(prisen inkluderer resept på vaksine, utførelse av vaksinering, journalføring og registrering
i SYSVAK-nasjonalt vaksineregister).

Er det noen spørsmål? Ta kontakt med de undertegnede:

Avdeling Lindesnes
Heidi Andersen
HMS-Rådgiver/Helsesykepleier
Mobil: 416 48 295
E-post: Heidi@bhtsorvest.no

Adresse:
Gismerøyveien 89
4515 Mandal
Avdeling Lister
Thea B. Ingebretsen
HMS-Rådgiver/Sykepleier
Mobil: 414 58 809
E-post: Thea@bhtsorvest.no

Adresse:
Anders Beers gt. 8
4400 Flekkefjord