Er du ansatt i en av våre medlemsbedrifter, kan du ta direkte kontakt med oss hvis du har et problem som har med arbeidet å gjøre. Dette kan være både av fysisk og psykisk art. Denne tjenesten er inkludert i kontingenten bedriften betaler og koster ikke noe ekstra for deg eller bedriften. Vi har naturligvis taushetsplikt.

Avdeling Lister

Anders Beers gt. 8
4400 Flekkefjord
tlf.: 38 32 32 32
post@bhtsorvest.no

Avdeling Lindesnes

Gismerøyveien 89
4515 Mandal
tlf.: 38 32 32 32
post@bhtsorvest.no

Våre ansatte

Karoline Bauer-Nilsen

Daglig Leder / Sykepleier
Avd. Lindesnes/Lister
452 95 621
karoline@bhtsorvest.no

Miriam Sommerseth Grimsby

Nestleder / HMS-Rådgiver / Sykepleier
Avd. Lister
991 52 253
miriam@bhtsorvest.no

Hanna Michalek

Bedriftslege / Psykiater
Avd. Lindesnes/Lister
907 27 013
hanna@bhtsorvest.no

Linda Andersen

HMS-Rådgiver / Sykepleier
Avd. Lister
917 01 797
linda@bhtsorvest.no

Astrid Faye

HMS-Rådgiver / Psykiatrisk sykepleier
Avd. Lindesnes
930 51 915
astrid@bhtsorvest.no

Heidi Andersen

HMS-Rådgiver / Helsesykepleier
Avd. Lindesnes
416 48 295
heidi@bhtsorvest.no

Kenneth Åsly

HMS-Rådgiver / Sykepleier
Avd. Lister
977 89 125
kenneth@bhtsorvest.no

Siw Hege Frøyen

HMS-Rådgiver / Sykepleier
Avd. Lister
952 49 086
siwhege@bhtsorvest.no

Thea Brattebø Ingebretsen

HMS-Rådgiver / Sykepleier
Avd. Lister
414 58 809
Thea@bhtsorvest.no

Aksel Fossvik

HMS-Rådgiver / Fysioterpeut
Avd. Lindesnes
481 81 806
Aksel@bhtsorvest.no

Erik Leyre Olsen

HMS-Rådgiver / Fysioterpeut
Avd. Lindesnes
957 45 941
erik@bhtsorvest.no

Sven Erik Valle Printz

HMS-Rådgiver / Fysioterpeut
Avd. Lister
902 35 210
svenerik@bhtsorvest.no

Ragnar Flo

HMS-rådgiver / Sertifisert yrkeshygieniker
Avd. Lindesnes
908 06 065
ragnar@bhtsorvest.no

Tone Kvinlog Beckstrøm

HMS-rådgiver / Sertifisert yrkeshygieniker
Avd. Lister
990 91 662
tone@bhtsorvest.no