Tjenestene vi tilbyr er å bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å fremme et godt arbeidsmiljø i virksomheten uansett . Noe av det vi kan bistå din bedrift med er:

 • Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • Utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og risikovurderinger
 • Å foreslå og gjennomføre tiltak i samarbeid med bedriften som kan forebygge helseskader
 • Å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 • Å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte
 • Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • Oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Vi arrangerer lovpålagte HMS-kurs for arbeidstaker, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og ledere.
 • Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss ved arbeidsrelaterte plager eller spørsmål. Vi har selvsagt taushetsplikt om dette.
 • Deltakelse på vernerunder i virksomheten.
 • Bistand ved innkjøp av maskiner og utstyr av betydning for arbeidsmiljøet.
 • Måling, vurdering og dokumentasjon av arbeidsmiljøforhold som f.eks. støy og vibrasjoner, ergonomi, støv, røyk, lys, helsefarlige kjemikalier og psykososialt arbeidsmiljø.