Tjenestene vi tilbyr er å bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å fremme et godt arbeidsmiljø i virksomheten. Noe av det vi kan bistå din bedrift med er:

 • Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • Utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og risikovurderinger
 • Å foreslå og gjennomføre tiltak i samarbeid med bedriften som kan forebygge helseskader
 • Å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 • Å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte
 • Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • Oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Vi arrangerer lovpålagte HMS-kurs for arbeidstaker, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og ledere.
 • Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss ved arbeidsrelaterte plager eller spørsmål. Vi har selvsagt taushetsplikt om dette.
 • Yrkesvaksinering for utsatte grupper.
 • Helseattester til førerkort.
 • Deltakelse på vernerunder i virksomheten.
 • Bistand ved innkjøp av maskiner og utstyr av betydning for arbeidsmiljøet, også til kontor.
 • Bistand ved planlegging av nye/endrede arbeidsplasser mht. valg av utstyr, innredning, belysning og akustikk.
 • Vi besøker dere gjerne og hjelper hver enkelt ansatt med innstilling av skrivebord, stol, datautstyr og belysning. Målet er en bedre hverdag og forebygging av muskel-/skjelettplager. Riktig belysning kan også forebygge problemer som såre øyne, trøtthet, hodepine og migrene.
 • Vi måler bl.a.  lys, støy, forurensninger i arbeidsatmosfæren og enklere beregninger av akustikk.
 • Bistand ved utarbeiding av HMS-rutiner, f.eks. håndtering av mobbing/trakassering eller uønsket adferd hos barn/voksne.
 • Måling, vurdering og dokumentasjon av arbeidsmiljøforhold som f.eks. støy, ergonomi, støv, lys og psykososialt arbeidsmiljø.