Tid/sted

Ny dato ikke fastsatt. kl. 08:30-10:30 Grunnleggende kurs/kl. 10:30-11:30 Videregående kurs - Mandal

Tid/sted

Ny dato ikke fastsatt. kl. 08:30-10:30 Grunnleggende kurs/kl. 10:30-11:30 Videregående kurs - Flekkefjord

Påmeldingsfrist - åpne kurs

Fortløpende

Kurssted - Mandal

Gismerøyveien 89, Mandal (3. etasje Havutsikt)

Kurssted - Flekkefjord

Anders Beersgt. 8, Flekkefjord (2. etg.)

Bedriftsinternt kurs

Sted og tidspunkt etter avtale. Send inn "Henvendelse vedr. bedriftsinternt kurs".

Pris - åpne kurs:

Medlemmer: Grunnleggende kurs kr. 850,-/Grunnleggende + videregående kurs: kr. 1150,-. Ikke medlemmer: Grunnleggende kurs kr. 1250,-/Grunnleggende + videregående kurs: kr. 1550,

Pris - bedriftsinterne kurs:

Send inn "Henvendelse vedr. bedriftsinternt kurs", og du mottar et tilbud fra oss ut fra kursbehovet i din virksomhet.

Omfang/varighet:

Grunnleggende kurs ca. 2 t, Videregående kurs ca. 1 t.

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

(Hentet fra Arbeidstilsynets nettside, les mer)

BHT SørVest tilbyr:

 • Åpne- og bedriftsinterne kurs. 
 • Kursene tilfredsstiller kravene gitt til opplæring iht. Arbeidstilsynet og kravene gitt iht. REACH-forordning nr. 2020/1149 (les mer

Grunnleggende kurs: generell- og mellomnivå:

 • Tilfredsstiller REACH-forordning nr. 2020/1149 - vedlegg - pkt. 5 a og b
 • Kurset gjelder alle industrielle og yrkesmessige bruksområder som har krav om opplæring
 • Kurset er dekkende for følgende bruksområder/typen produkter: 
  • Bruk som medfører lav grad av eksponering, f.eks. bruk av lim-, fuge- og tettemasse. 
  • Spraying i en ventilert kabin (mellomnivå) 
  • Påføring med kost/rulle (mellomnivå)
  • Rengjøring og håndtering av avfall (mellomnivå)

Videregående kurs (gjennomføres etter grunnleggende kurs):

 • Tilfredsstiller REACH-forordning nr. 2020/1149 - vedlegg - pkt. 5 c
 • Kurset er dekkende for følgende bruksområder/typen produkter: 
  • Spraying ved begrenset ventilasjon/utenfor sprøytekabin
  • Aerosoldannelse f.eks. bruk av byggskum
  • Varmt arbeide/oppvarming av behandlede overflater eller belegg/isolasjon som kan medføre dannelse av isocyanater
  • Vedlikeholdsarbeid på maskiner og utstyr som kan medføre eksponering for isocyanater.

Innholdet i videregående kurs er tilpasset de arbeidsoperasjonene som er aktuelle blant våre medlemsbedrifter. Flere arbeidsoperasjoner/annen bruk av isocyanatholdige produkter enn gitt over kan tas inn i kurset ved behov.

Kurskriterier:

 • Begrenset antall deltakere pr. kurs.
 • Kursdeltaker må bestå kunnskapstester i løpet av kurset for å få kursbevis.
 • Kurset må gjentas etter 5 år iht. regelverket.