Tid

24. oktober, 26. oktober og 2. november 2023. Alle kursdagene fra kl. 09:00 - 15:00

Sted

Anders Beersgate 8, Flekkefjord (2. etg., lokalene til BHT SørVest)

Pris

Medlem: kr.5800,- /ikke medlem: kr.7000,- per deltaker inkl. lunsj alle kursdager og kursmateriell

Påmeldingsfrist

10. oktober

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Grunnopplæring i arbeidsmiljø ivaretar og tilfredsstiller kravene til opplæring i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kunnskap om temaene som blir gjennomgått.

Som leder/nest-leder, verneombud eller medlem i arbeidsmiljøutvalg, får du på kurset innføring i hva systematisk og dokumentert helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for din virksomhet og for den enkelte.

Du lærer hvordan leder, verneombud og øvrige ansatte sammen kan arbeide for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, med konstruktive metoder. På kurset får du anledning til å lære av andre, samt dele gode erfaringer. Vi legger stor vekt på kvalitet i undervisningen, og ønsker derfor innspill og spørsmål fra kursdeltakerne. Kursbevis ved gjennomførte kursdager inkl. E-læringskurs og oppgave i egen virksomhet.

Målgruppe: Verneombud og AMU medlemmer. Anbefales også for ledere og mellomledere og andre med personalansvar.

Omfang: 3 fysiske dagssamlinger + Oppgave knyttet til egen bedrift + E-Læringskurs, totalt ca. 40timer

Etter endt kurs skal deltaker ha kunnskap om:

  • Hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
  • Det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
  • Å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
  • Å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
  • Å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
  • Innføring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter