Tid

27. April fra kl. 08:30 - 15:00

Sted

Gismerøyveien 89. Mandal (3. etasje Havutsikt)

Pris

Medlem: kr.2700,- /ikke medlem: kr.3300,- per deltaker inkl. lunsj og kursmateriell

Påmeldingsfrist

13. April

Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5. Daglig leder/arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.


Målgruppe: Daglig leder og andre ledere med personalansvar. Kurset passer også utmerket for de som tidligere har tatt “Grunnkurs i HMS” kurset, men ønsker en oppfriskning.

Omfang: Kurset går over en dag og tilfredsstiller krav gitt av Arbeidstilsynet.

Opplæringen har som mål å:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.