Sted

Lyngdal Kirkesenter, Fiboveien 32, 4580 Lyngdal

Pris

450,-

Påmeldingsfrist

Tirsdag 13. september

Verneombudet er de ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål og en viktig samarbeidspartner for oss i bedriftshelsetjenesten. Vår oppgave er blant annet å bistå verneombudene i deres arbeid for et godt arbeidsmiljø.

Med «Verneombudets dag» vil vi etablere en møteplass for verneombudene hvor erfaringer kan deles og felles utfordringer diskuteres. Meld gjerne inn tema som ønskes tatt opp slik at vi kan forberede dette til samlingen.


Tid:

kl. 09:00 – 12:00 Kommunal sektor

kl. 11:30 – 12:00 Lunsj (felles)

kl. 11:30 – 14.30 Privat sektor


Program: (samme program for begge gruppene):

•    Er du i tvil om din rolle som verneombud?  

•    Hvorfor skal arbeidsmiljøet kartlegges hos oss?

•    Hva du bør vite om nyheter fra myndigheter og forskning!

•    Verneombudets tema (kom med innspill/ noe du lurer på)