Informasjon om kurs i 2024

"Grunnkurs i HMS", "HMS-Kurs for ledere" og "Verneombudets dag"

Grunnkurs i HMS blir gjennomført 3 ganger i 2024. Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kunnskap om temaene som blir gjennomgått. 

Pris (Medlem): 6100,-

Pris (Ikke Medlem):  7600,-


HMS-kurs for ledere gjennomføres 2 ganger i 2024. Det er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kan også brukes som et oppfriskningskurs av våre medlemmer som ønsker det.

Pris (Medlem): 2950,-

Pris (Ikke Medlem):  3700,-

For mer informasjon om hvert av disse kursene og påmelding se her: https://bhtsorvest.no/kurs

Mandal

Grunnkurs i HMS vår: 5. 7. og 14. mars
HMS for Ledere vår: 30. april
Grunnkurs i HMS høst: 17. 19. og 26 september

Flekkefjord

Grunnkurs i HMS Vår: 9. 11. og 18 april
HMS for Ledere høst: 19. november

Verneombudets dag

Verneombudetsdag blir satt til 5. september lokasjon vil komme på et senere tidspunkt
Pris: (Medlem) 600,-
Pris: (Ikke Medlem) 950,-